Фото състезанието "Снимка с велосипед Cross"

Фото състезанието  "Снимка с велосипед Cross"

1 място: Здравко Чернев, гр. Златоград
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211522512932337&set=p.10211522512932337&type=3&theater

2 място: Валентин Виденов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028395550540713&set=p.2028395550540713&type=3&theater

3 място: Слави Трифонов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2030250116996933&set=p.2030250116996933&type=3&theater